Arama

Üyelik İşlemleri

Sendikamıza üyelik işlemleri;

"Kamu Görevlileri Sendikaları ve Konfederasyonlarınca Düzenlenecek Üyeliğe Başvuru Belgesi, Çekilme Bildirimlerinin Şekli, İçeriği,Tutulacak Defterlerin Şekli, İhtiva Edeceği Bilgiler ile Kayıtların Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" esasları dahilinde gerçekleştirilmektedir..

İlgili yönetmelik çerçevesinde;

Kamu Görevlileri Sendikalarına Üyelik:

Madde 3 — Kamu görevlileri sendikasına üye olmak isteyen kamu görevlisi, sendikanın (EK-1)'de gösterilen üyeliğe başvuru belgesinden dört nüsha doldurup imzaladıktan sonra yetkili organının kabulü için sendikaya verir.Üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin üyelik belgesinin sendikaca 15 gün içinde kamu görevlisinin çalıştığı işyerine gönderilmesi zorunludur. Üyeliğe başvuru belgesinin bir nüshası sendikada kalır. Bir nüshası da kamu görevlisinin kendisine verilir. Üyelik belgesinde, kamu görevlisinin sendika üye kayıt defterindeki sıra numarasının da belirtilmesi zorunludur.Üyelik belgesinin bir örneği de sendikaca her yılın Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında bir liste ekinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gönderilir.Kamu işvereni, üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesini her ayın son haftasında herkesin görebileceği yerde ilan eder.Üyelikler Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından elektronik ortamda ilan edilir.

Sendikamıza Üye Olmak İsterseniz EK1 Üye Başvuru Formunu Doldurunuz!.

Üyelikten Çekilme

Madde 5 — Sendika üyeliğinden çekilmek isteyen kamu görevlisi örneği (EK-3) de gösterilen "Kamu Görevlileri Sendikaları Kamu Görevlisinin Üyelikten Çekilme Bildirimi Formu" ndan 3 nüsha doldurup imzaladıktan sonra kurumuna verir. Kurum görevlisi kayıt numarası ve tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini derhal üyeye vermek zorundadır. Kamu işvereni, bildirimin bir örneğini onbeş (15) gün içinde sendikaya gönderir.

Ek 3 İstifa Formu indirmek için tıklayınız