Arama

TARIM TEŞKİLATINDA NORM KADRO HUZURSUZLUĞU

Gıda, Tarım ve Hayvancılık teşkilatında norm kadro huzursuzluğu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı teşkilatında   tayin  döneminin başlaması ile çalışanlarda; yeni  personel alımı   nedeni ile işsiz Ziraat Mühendisi, Teknikeri, Teknisyeni, Gıda Mühendisi, Veteriner Hekim, Vet. Sağlık Teknikeri ve Teknisyeni bir huzursuzluk bulunmaktadır.

Tayin talepleri  Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik esaslarına göre yapılmaktadır. Yalnız  bu yönetmelikte  bahsedilen norm kadro hususu  bir muammadır. Çünkü Bakanlığın  uygulamada  esas aldığı  norm kadro mevzuatı yoktur. Bu durum yıllar itibariyle çelişkiler ortaya çıkarmaktadır. Bu gün itibariyle Çorum İl Müdürlüğü toplamda  mevcut norm kadronun  hayli altında  personelle iş ve işlemlerini yürütmektedir. Tayine açık olan ve yeni alınacaklarla birlikte bile  normun tamamlanması  mümkün değildir.

Tabloya baktığımızda toplamda hiç  bir meslekte norm kadro dolu değildir. Buna rağmen  ne tayin için açık bırakılmış  nede yeni alımlarla bu kadroların tamamlanma yoluna gidilmiştir. Mevcutta Ziraat Mühendisinde %59, Veteriner Hekimde %77, Gıda Mühendisinde %28, Ziraat Tekn./Teks. % 38 ve Vet. Sağ. Tekn./Teks. ise % 67   doluluk oranı ile  çalışılmaktadır. Bu rakamların eksikliğine Genel İdare Hizmetleri ile Yardımcı Hizmetlerde  çalışanlardan hiç bahsetmiyorum. Öyle ilçelerimiz var ki ne memuru, ne hizmetlisi nede  işçisi var. Bu çalışan personelden sonra gel hizmet bekle.  Tayine açık olan ve yeni alınacak olanların tamamlanması bile  norm kadronun ¾ tamamlanmasını sağlamıyor.

Uzun süredir ilçelerde çalışan personel  tayin istemesine rağmen yerleri doldurulamadığı için  tayin  olamıyor. Bunu birileri(!) de  kötü emellerine  açık açık kullanıyor.

KPSS giren 30.000 Ziraat Mühendisi, 12.000 gıda Mühendisi ve 7.000 Vet. Hekim ve  bir o kadar tekniker ve teknisyen  iş beklerken  yeteri kadar  alım olmuyor. İşsizlik rakamları da zaten bunu gösteriyor.

Yani çalışan personel  huzursuz,  işsiz Mühendis, Vet. Hekim ile Tekniker ve Teknisyen mağdur. Bunu ben söylemiyorum. Tablo açık ve seçik.

Yetkili olduğunu her platformda  söyleyen(!) ama etkisizliği herkesin malumu olan o  kendini sendika olarak adlandıran teşkilattan;  kısık bir sesle de olsa ağızlarından  iki cümlelik serzeniş çıkmıyor.

Yetkisiz olsak da etkinliğimiz  çalışanlarımızın takdiridir. Bu durumu kamuoyunun takdirine, yetkilileri de  göreve davet ediyorum.  

                                                                                                                     

     Necati GÜL

  Çorum İl Başkanı