01 NOLU ANKARA ŞUBE BAŞKANLIĞINDAN KONGREİLANI


TÜRK TARIM ORMAN-SEN

01 NOLU ANKARA ŞUBESİ BAŞKANLIĞINDAN

GENEL KURUL’A ÇAĞRI

Şubemizin 7. Olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündemi görüşmek üzere 11/12/2021 tarihinde saat:11:00 - 15:00’da Türkiye Kamu-Sen Genel Merkez binası 1. kat 2 Nolu Toplantı salonu Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No: 160 Cebeci /Çankaya / Ankara adresinde toplanacaktır.

Belirtilen gün ve saatte çoğunluk sağlanmadığı takdirde bir hafta sonra 18/12/2021 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplantı yapılacaktır.

GÜNDEM

1.Açılış. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

2.Kongre divan teşekkülü

3. Şube Başkanının açılış konuşması ve protokol konuşmaları

4.Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi

5.Denetleme Kurulu raporunun okunması

6.Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetleme Kurulu raporlarını ayrı ayrı ibrası

7.Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerinin ve Genel Merkez delegelerinin seçimi (Üst Kurul)

8.Dilek ve temenniler

9.Kapanış.