Arama


TÜRK TARIM ORMAN-SEN

16 NOLU KAYSERİ ŞUBESİ BAŞKANLIĞINDAN

GENEL KURUL’A ÇAĞRI

Şubemizin 7. Olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündemi görüşmek üzere 20 / 11 /2021 tarihinde saat: 13:00’de Sahabiye Mahallesi Mete Caddesi No:4 Mülazım Apt. Kat:3 No:6 Adresinde toplanacaktır.

Belirtilen gün ve saatte çoğunluk sağlanmadığı takdirde bir hafta sonra 27/11/2021 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplantı yapılacaktır.

GÜNDEM

1. Yoklama ve Açılış

2.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3.Kongre divan teşekkülü

4.Açılış konuşması

5.Protokol Konuşmaları

6.Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve ibrası

7.Denetleme Kurulu raporunun okunması ve ibrası

8.Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerinin ve Genel Merkez delegelerinin seçimi (Üst Kurul)

9.Dilek ve temenniler

10.Kapanış.