Arama

11 NOLU İZMİR ŞUBE BAŞKANLIĞINDAN KONGREİLANI


TÜRK TARIM ORMAN-SEN

11 NOLU İZMİR ŞUBESİ BAŞKANLIĞINDAN

GENEL KURUL’A ÇAĞRI

Şubemizin 7. Olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündemi görüşmek üzere 14/KASIM/2021 tarihinde saat 10:00–14:00 arasında, Adalet Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No:49 Bayraklı İZMİR adresinde toplanacaktır.

Belirtilen gün ve saatte çoğunluk sağlanamadığı taktirde bir hafta sonra 21/KASIM/2021 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplantı yapılacaktır.

GÜNDEM

1.Açılış. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

2.Kongre divan teşekkülü

3. Açılış Konuşması ve Protokol Konuşmaları

4.Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi

5.Denetleme Kurulu raporunun okunması

6.Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetleme Kurulu raporlarını ayrı ayrı ibrası

7.Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerinin ve Genel Merkez delegelerinin seçimi (Üst Kurul)

8.Dilek ve temenniler

9.Kapanış.