Arama

Manşet Haberler

Konya Şube Başkanlığımızdan Basın Açıklaması

Konya Şube Başkanlığımız Uluslararası Konya Bahri Dağdaş Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün taşınmaması konusunda Müdürlük önünde basın açıklaması yapmıştır.

BASIN AÇIKLAMASI

 

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne ait arazi üzerine şehir hastanesi yapılması için Tarım Bakanlığı tarafından Sağlık Bakanlığına 1000 Dekarlık arazinin devredildiği  duyumları alınmıştır.

Aynı zamanda Enstitünün kalan arazisi için Pankobirlik ve diğer kurumların talepleri olduğu Valilik tarafından Bağri Dağdaş Uluslararası Araştırma Enstitüsü için çevre ilçelerden arazi araştırıldığı anlaşılmaktadır.

1914 yılında Konya Harası olarak kurulan 100.yılını kutlamak için hazırlandığımız Osmanlı ile Cumhuriyeti birleştiren bu kurum anlaşılıyor ki 100.yılında sürgün edilmek isteniyor.

Bilindiği gibi daha önce de aynı arazi üzerine Büyükşehir Belediyesi tarafından Hal Binası yapılmak için bazı girişimler olmuştur. Şimdi de sanki Konya da başka yer yokmuş gibi Şehir hastanesi için bu arazi Sağlık Bakanlığına  devredilmektedir.

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü ülkemizin bu alanda uluslararası özelliği olan tek enstitüsüdür. Böyle bir enstitünün çalışma alanına hastane yapılmasına veya herhangi bir nedenle başka kurumlara tahsis edilmesine karşı çıkıyoruz. Burada amacımız hastane yapımına karşı çıkmak değil, hastanenin sanki başka yer yokmuş gibi 1. sınıf tarım arazisine yapılmasına karşı çıkmaktır. Bölgemiz için önemli gördüğümüz bu hastane, ilimizde tarım arazisi olmayan ve araştırma yapılmayan başka birçok yere rahatlıkla yapılabilir.

Karşı çıkışımızın amacı;

Ø  Bu araştırma enstitüsü çalışma alanında uluslararası kuruluşlarla ortak çalışan tek enstitüdür. Burada geliştirilen 20’den fazla çeşit dünya üzerinde 50’den fazla ülkede denenmekte ve ülkemiz bu anlamda bütün dünyaya hububat çeşitleri üretmektedir.

 

Ø  Bu topraklarda Ülkemiz için stratejik öneme sahip bir çok tohum geliştirilmekte böylelikle Ülkemiz tohum üretiminde dışa bağımlı olmaktan kurtulmaktadır.

 

Ø  Yaptığı bu uluslararası işbirlikteliklerle dünyada tarım alanında yapılan yenilikler ülkemize aktarılmakta, burada yapılan bilimsel çalışmalar da başka ülkelerle paylaşılmaktadır.

 

Ø  Enstitü bugüne kadar 20’den fazla hububat çeşidi tescil ettirmiş, tritikale ve karabuğday tarımını ülkemize kazandırmıştır.

 

Ø  Tarım alanlarının amaç dışı kullanılması nedeniyle gıdada dışa bağımlılığımız hızla artmaktadır. Dünya ve ülkemiz nüfusunun hızla artması, gıdaya olan ihtiyacı artırmaktadır. Gıda önümüzdeki yıllarda önemi daha da artacak stratejik bir üründür.

 

Ø  Tarım alanlarının oluşabilmesi için milyonlarca yıl gerekmektedir. Buraların tarım dışı kullanılması sonucu eski haline dönüşmesi mümkün değildir.

 

Ø  Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü bu güne kadar Ziraat ve Veteriner Fakültelerine 20’nin üzerinde bilim adamı kazandırmış, ayrıca 150’nin üzerinde bilimsel çalışma bu enstitüde yapılmıştır. Hala daha birçok araştırma burada yürütülmektedir.

 

Ø  Konya Merinosu olarak bilinen koyun ırkı bu enstitü tarafından geliştirilmiş ve bölgemizde yaygın olarak yetiştirilmektedir. Ayrıca Hasak ve Hasmer etçi koyun tipleri bu enstitünün ürünüdür.

 

Ø  Enstitünün bulunduğu bölgeye hastane yapılması sadece tarım açısından değil, çevre açısından da sakıncalıdır. Hastanenin yapılacağı bölge Astım Bataklığının kurutulması sonucu 50 yıl önce tarım arazisine dönüştürülmüş olup, zemin açısından uygun olmadığı açıktır.

 

Ø Enstitünün camisi ve  tek katlı olan bazı lojmanlarında çökmeler olmuş bazı lojmanlara bayındırlık oturulamaz raporu vermiş ve bu lojmanların bazıları yıkılmıştır.

 

Ø  Bu arazinin bulunduğu bölge kışın hava kirliliğinin en yoğun olduğu bölgedir. Kışın hakim rüzgarlar sanayi yönünden esmekte ve sanayinin bütün kirli havasını bu bölgeye taşımaktadır. Bu konuda yapılan birçok bilimsel çalışma vardır.

 

ØEnstitünün Karşısında bulunan Hayvan Pazarı ve Konet Mezbahası, bu arazinin hastane yapımı için uygun olmadığını göstermektedir.

 

ØKonya ovası ülkemizin tahıl ambarıdır. Tahıllar üzerine çalışan ve uluslararası özelliği olan bir enstitünün Konya bölgesinde özelikle korunması gerekirken, çalışma alanlarının yapılaşmaya açılarak küçültülmesi veya başka bir yere nakledilmesi akıl ve mantıkla bağdaşmamaktadır.

 

ØBunun sonucunda tohumculuk ve hayvancılıkta dışa bağımlılık artacak, ülkemiz belki de İsrail’e muhtaç edilecektir.

 

Buradan yetkililere, karar sahiplerine bir kere daha sesleniyoruz. Yıllardır oluşturulan ve artık bilimsel çalışmalarda kurumsallaşan, Uluslararası saygınlığı olan bu Enstitüye kıymayınız, dokunmayınız.

Daha önce de bu enstitünün uluslararası özelliği kaldırılmış, kamuoyunun olaya sahip çıkması sonucu geri adım atılmıştır.

Bu araştırma enstitüsü daha önce daha geniş arazilere sahipken küçültülmüştür. Bundan sonra alınacak arazi ile artık yaşama şansını kaybetmiş olacaktır. Ülkemizde diğer tarımsal araştırma enstitülerinde de aynı sıkıntılar yaşanmaktadır. Konya’da tarım dışı binlerce dönüm arazi varken, neden bin bir emekle ıslah edilmiş tarım arazilerine göz dikilmektedir.

Buradan sesleniyoruz. Tarımla ilgili çalışan tüm sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri, Veteriner ve Ziraat Fakülteleri; Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne sahip çıkınız. Kamuoyu önünde siz de tepkinizi gösteriniz.

Eğer tarihe, geleneğe ve kurumsallaşmaya, eğer emeğe ekmeğe ve toprağa saygınız varsa, eğer hala muhafazakar olduğunuzu düşünüyorsanız bu 100 yıllık kurumu sürgün etmekten vazgeçin.

Geleceğin mutlu Türkiye’si için, tarım alanlarını amacına uygun kullanalım. Seksen milyona dayanan nüfusumuzun gıda güvenliği için gelin bu kararınızdan vazgeçin..

Yetkililerden bu konuyu bir kez daha değerlendireceklerini ümit ediyoruz. Kamu oyu adına Türk Tarım Orman Sendikası olarak bu konunun takipçisi olacağımızı gerekirse yargı yoluna başvuracağımızı Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

          Son ağaç kesildiğinde, Son nehir kuruduğunda, Son balık öldüğünde, Beyaz Adam; paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacaktır. Ey günümüzün beyaz adamları bu kızılderiliye kulak verin.

 

 

Basın Açıklaması İçin Tıklayınız

Ziya ACAR                  

   Türk Tarım Orman Sen.     

        Konya-Karaman Şube Başkanı