Arama

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRÜNE ZİYARET


Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin ziyaret edildi.

12 Şubat 2021 tarihinde, Genel Başkanımız Ahmet Demirci ve Genel Başkan Yardımcımız Selim Sarı tarafından gerçekleştirilen ziyarette hizmet kolumuzda görev yapan üyelerimiz ve kamu çalışanlarının temel bazı problemleri istişare edildi.

Öncelikle Genel Başkanımız Ahmet Demirci tarafından, Covid 19 Pandemi süreci de dahil olmak üzere; hizmet kolumuzda görev yapan başta gıda kontrol ve denetim personeli, sağlık personeli ve diğer kamu görevlilerimizin çalışma şartlarında karşılaştıkları birebir yada kurumsal problemler ile bu problemlerin çözümüne yönelik Sendikamızca yürütülen çalışma ve diğer faaliyetlerimiz hakkında Sayın Seçkin’e bilgi verildi.

Gıda ve Kontrol Hizmetleri kapsamında, Hizmet Kolumuzda görev yapan üyelerimiz ve kamu görevlilerimize yönelik aşağıdaki taleplerimiz de Genel Müdüre iletilmiştir.

Bu anlamda;

1 - Covid 19 ile mücadelede dünya genelinde yapılan uygulamalar ile eş güdümlü ülkemizde de başlatılan aşılama çalışmalarına Sağlık Bakanlığı tüm personeli yanında Milli Eğitim Bakanlığı ve kolluk ve güvenlik konularından sorumlu tüm kamu görevlileri dahil edilmişken, Pandemi ile mücadelede yukarıda bahsedilen kurum ve kuruluşlardaki kamu görevlileri ile aynı oranda risk altında görev yapan Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatlarında görev yapan başta Veteriner Hizmet Grubu Sağlık Personelimiz ile diğer kontrol ve denetim personelimizin dahil edilmemesi, son derece üzücü ve çalışanlarımızın moral ve motivasyonunu zedeleyici sonuçlar doğurmuştur. Yapılan yanlış uygulamanın bir an önce giderilmesi için gerekli girişimlerin yapılması,

2 - Gıda Kontrol ve Denetim hizmetleri karşılığı verilen kontrol ve denetim hizmeti tazminatı uygulaması ile ilgili kurumsal düzeyde, kurum içi farklı çalışma birimlerinde ve kurum idarecisinin inisiyatifine dayalı sübjektif ve olumsuz uygulamaların bir an önce sona erdirilmesi, benzer hak ediş uygulamasının Bakanlık düzeyinde yürütülen diğer kontrol ve denetim hizmetleri çerçevesinde de genişletilmesi,

3 - Hayvan sağlığı hizmetleri kapsamında 9 yıldır hiçbir artış yapılmamış EL EMEĞİ bedellerinin, Sendikamızca daha önce de yazılı olarak talep edildiği şekilde en az iki katına çıkartılması,

4 - Hizmet kolumuzda görev yapan Gıda Kontrol ve Denetim Personeli içerisinde yer alan ve çalışma şartları itibarı iş sağlığı riski taşıyan kamu görevlilerimize yönelik, TBMM’i ne sendikamızca verilmiş Fiili Hizmet Kanun Teklifimize Bakanlıkça da gerekli desteğin verilmesi,Yapılan görüşmede Genel Müdür Harun Seçkin öncelikle ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Sendikamızca yapılan, Sayın Bakan ve Bakan Yardımcılarına sunulan bu ve benzer çalışmaları takdir ettiğini beyan etmiştir. Ayrıca iletilen taleplerimiz hususunda ise, her bir konuyu ayrıntılı olarak inceleteceğini ve gerekli çaba ve gayreti hep birlikte göstererek, çözüm bulma gayretinde olunacağını ifade etmiştir.