Arama


Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatı personelinin yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmenlik kapsamında Sendikamızın talep ve görüşleri Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü sayın Adem DİNÇ’e iletildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Personel Genel Müdürlüğünce hazırlanan yönetmenlik taslağı ile ilgili olarak Personel Genel Müdürlüğü yetkilileri, hazırlanan taslağı Sendikamıza ileterek görüşlerimizi talep etmişlerdir. Bunun üzerine Genel Merkez Yönetim Kurulumuz hızlıca yönetmenlik taslağını inceleyerek, daha önce de talep olarak Bakanlığa sunmuş olduğu görüşleri de dikkate alarak yeni bir çalışma yapmış ve akabinde yapılan çalışma 1 Şubat 2021 tarihinde Genel Müdür Sayın Adem Dinç ziyaret edilerek kendisine sunulmuştur.

Görüşmenin akabinde Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Yarar, Daire Başkanı Hamza Uğur ve diğer bazı Personel Genel Müdürlüğü yetkilileri ile bir toplantı düzenine geçilmiş ve yönetmenlik taslağı üzerindeki talep ve görüşlerimiz tekraren toplantıda da ifade edilmiştir.

Yönetmenlik çerçevesinde sendika Genel Merkezimizin talep ve görüşleri kısaca aşağıda sunulmuştur.

- Hizmet puanı hesaplamalarının iller arası ve il içi sosyal ve ekonomik gelişmişlik şartlarına göre yeniden düzenlenmesi,

- Norm kadro çalışmasının şeffaf bir şekilde tamamlanması, personele ve kamuoyuna ilan edilmesi,

- Mazeretler hariç; il içi atama ve yer değiştirmelerin iller arası atama ve yer değiştirmeden daha önceki bir dönemde hizmet puanı esasına göre yapılması,

- Mazeretler hariç; iller arası atama ve yer değiştirmelerin ise il içi atamalardan sonra hizmet puanı esası çerçevesinde yapılmasının sağlanması,

- Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) çerçevesinde yapılan taşra atama ve yer değiştirmelerinde de mazeret hariç hizmet puanının esas alınması,

- 23 yıl üzerinden yapılan atamalarda norm kadro uygulamasının dikkate alınmaması,

- Eş durumu atamalarında hizmet puanı, eşin iş ve meslek pozisyonu, ailenin ebeveyn ve çocuk şartları gibi kriterlerin dikkate alınarak norm kadro uygulaması dışında taleplerin karşılanması,

- Eğitim mazereti çerçevesinde ortaöğrenim merkezi sınav sonuçlarına göre atamaların gerçekleştirilmesi,

- Sözleşmeli statüde çalışanların da yeni personel alım ön koşulundan arındırılmış; kadrolu personel ile aynı şartlarda tayin ve yer değiştirme haklarından faydalanmasının sağlanması,

Bu ve benzer atama ve yer değiştirme şartlarının kişisel değerlendirmelerden çıkarılarak objektif değerlendirme sonuçlarına göre gerçekleştirilmesi sendikamızın en önemli hedeflerinden biridir.