Arama

SENDİKA TEMSİLCİMİZİN ATAMASINI İPTAL ETTİRDİK


Bursa Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Sendika işyeri temsilcimiz, hizmet süresi dolmuş olduğu gerekçesi ile hukuksuz bir şekilde Ankara Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğüne tayin edilmişti

Atama işleminin iptali talebi ile Bursa 4.İdare Mahkemesine açmış olduğumuz dava, mahkemece reddedilmiş; karara karşı istinaf yoluna başvurumuz üzerine İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 25/11/2020 tarih ve 2020/1264 E.-2020/1615 K. sayılı kararı ile sendika işyeri temsilcisi olması sebebiyle, naklen atama gerekçesi davalı idarece açık ve kesin bir şekilde ortaya konulamadığı sadece hizmet süresi dolduğundan bahisle atama işleminin iptaline karar verilmiştir.