Arama

TARIM VE ORMAN BAKANINDAN SENDİKAMIZA ZİYARET


Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ Sendikamıza ziyarette bulundu.

10 Aralık 2020 Perşembe günü gerçekleşen ziyarette Sayın Pakdemirli ve beraberindeki Bakanlık heyeti yanında, Konfederasyonumuz Genel Başkanı Sayın Önder Kahveci, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sayın Yaşar YILDIRIM ile Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz hazır bulundu.

Sayın Bakanın katılımı ile gerçekleşen ziyaretin açılış konuşması Genel Başkanımız Ahmet Demirci tarafından yapıldı. Daha sonra söz alan Konfederasyonumuz Genel Başkanı Önder Kahveci Türkiye Kamu Sen, Sendikalarımız ve Türkiye Kamu Sen'in sendikal duruşu hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı. Yine ziyarette söz alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım Türkiye Kamu Sen'in kamu çalışma hayatına ve kamu sendikacılığına katmış olduğu artı değerler konusunda önemli tespitlerde bulunduktan sonra Cumhur İttifakı ruhu ile yürütülen siyasal birlikteliğin ve 2023 vizyonunun kamu yönetimi çerçevesinde de önemli olduğunun altını çizdi.

Daha sonra söz alan Sayın Pakdemirli Türkiye Kamu Sen'in sendikacılık anlamındaki öneminin farkında olduğunu, kamu hizmeti açısından sendikacılığın ve sivil toplum inisiyatifinin yönetimin şeffaflığı ve denetimi açısından önem arz ettiğini ve Tarım ve Ormancılık hizmet kolunda var olan ve bölücü olmayan sendikalar ile diğer sivil toplum kuruluşlarının Bakanlığın doğrudan partner kuruluşu olarak gördüklerini ifade etti. Ayrıca, Sayın Pakdemirli yönetim anlayışı olarak sendikalar arasında farklı bir bakış açıları olmadığını, hepsine eşit mesafede olduklarını bu güne kadar idari ve bürokratik anlamda yaşanmış bazı olumsuzluklar var ise bunların biran önce sona ermek zorunda olduğunu tekraren ifade etti. Sendikalara ve sendikacılığa bakışta en önemli duruş noktalarının sendikal rekabette asla taraf olmamak ve adil rekabet şartları oluşturmak olduğunu ifade etti.

Ayrıca ziyarette, 2 Aralık 2020 Çarşamba günü yapılan ve yaklaşık 2 saat süren toplantıda ele alınan konuların tekraren altı çizildi. Ayrıca, yine bahse konu geçen toplantıda ele alınan konular ile ilgili sendikamızca hazırlanan ekteki rapor Sayın Bakan'a arz edildi.

Sayın Bakana Sunulan Rapor İçin Tıklayınız