Arama


Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ ile Genel Merkez Yönetimimiz Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü toplantı salonunda istişare toplantısı gerçekleştirdi.

02 Aralık 2020 Çarşamba günü gerçekleşen toplantıya Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın Mustafa AKSU, Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdür Vekili Sayın Halim BEDİZ, Orman Genel Müdürü Sayın Bekir KARACABEY, TİGEM Genel Müdürü Sayın Ayşe Ayşin IŞIKGECE ve Genel Merkez Yönetim Kurulumuz katıldı.

Toplantıda hizmet kolumuza bağlı Bakanlık bünyesinde bulunan Genel Müdürlüklerde yaşanan olumsuzluklar, pandemi sürecinde taşrada tarafımıza iletilen sorun ve sıkıntılar, merkez ve taşra atamalarındaki adaletsizlikler, Bakanlık bünyesinde bulunan rotasyon uygulamalarındaki tereddütler, meslek gruplarımızın uygulamalardaki mesleki sorunları, bazı bölgelerde hala bazı idareciler tarafından çalışanlara uygulanan mobinglerin devam etmesi, sözleşmeli personelin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve 4/B’lilerin sorun ve sıkıntıları v.s. konular masaya yatırıldı.

Yaklaşık 1 buçuk saati aşkın yapılan değerlendirme toplantısında, Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolumuzda yaşanan Kurumsal ve çalışanların pek çok problemi ayrıntılı olarak değerlendirildi.

Öncelikle, Genel Başkanımız Ahmet Demirci, Bakanlığımızın personel eksikliklerinin asgari seviyeye indirilmesi hususunda Orman Genel Müdürlüğü kanadına 5000 personel, tarım kanadına 2153 personel, TMO, DSİ, TİGEM gibi kurumlarımıza da yaklaşık 1300 civarı personelin alınmasını gerçekleştiren Sayın Bakanımıza teşekkürlerimizi bir kez daha bildirdi. Ancak, gerek ilk defa memuriyete atamalarda ve gerekse Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan Unvan Değişikliği mülakat sınavlarında görülen olumsuzluklarda Sayın Bakan’a bilgisi verildi.

Bakanlık düzeyinde yapılan idari görevlendirmeler hususunda Sendikamızın rahatsızlığı Sayın Bakan’a örneklendirilerek ayrıntılı olarak ifade edildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın kamu idarecilerinin atanmalarına yönelik “ehliyet, liyakat ve vatana-millete sadakat” vurgusunun hizmet kolumuzda da biran önce vücut bulabilmesi talebimiz ve temennimiz Sayın Bakan’a ve toplantıya katılım sağlayan tüm yetkililere ifade edildi.

Görüşme konu başlıklarından en önemlisi ise hizmet kolumuz çerçevesinde yaşanan sendikal ayrımcılık konularına ayrıldı. 15 Temmuz 2016 FETÖ Hain Darbe girişimi sonrası ortaya çıkan Cumhur İttifakı Ruhu ve bu ruha dayalı siyasi alanda ortaya çıkan pozitif iklimin pek çok kamu kurumunda olumlu örnekleri görülüyor olmasına rağmen Tarım ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra birimleri ile bağlı kurumlarda bu anlamda bir gelişme sağlanamamış olması hususu ayrıntılı olarak Sayın Bakan’a ifade edildi. Özellikle, belirli Sendika kökenli kamu yöneticilerinin mevcut konumlarını korumak ve alan geliştirmek adına yürütmüş oldukları faaliyetler Sayın Bakan’a ayrıntıları ile kişi, yer ve zaman çerçevesinde izah edildi. Bakanlık bünyesinde idari görevleri ile sendikal görevlerini aynı anda yürütme telaşına kapılan bazı idarecilerin kamu hizmetini etkin ve verimli yürütmek yerine mensubiyet hissettikleri sendika-oda yapılarına yaranmak adına geçmiş paralel yapıların forma değiştirdiği şekilde neler yaptıkları ayrıntılı olarak masaya yatırıldı. Gerek, hizmet kolumuzun Orman Genel Müdürlüğü, Bölge ve İşletme Müdürlükleri, Tarım Teşkilatı merkez ve taşra birimlerinde görev yapan bazı üst düzey bürokrat, İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, İlçe Müdürü vb. görevlerde bulunanların sendikal ayrımcılık noktasında sergiledikleri olumsuzluklar bizzat Sayın Bakan’a ifade edildi.

Genel Başkan Ahmet Demirci, hizmet kolumuz bünyesinde yürütülen sendikal faaliyetlerin sendikaların kendi arasındaki rekabet ile yürütülmesinin kamu hizmetini etkilemeyeceğini ancak bu rekabetin kamu yönetiminin gölgesinin varlığının bulunması, gerek rekabeti baltalayacağını gerekse kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesinin önünde engel teşkil ettiğini beyan etti.

Sendikamızca yapılan durum tespiti ve taleplerimiz sonrası söz alan Sayın Bakan Dr. Bekir PAKDEMİRLİ, sendikamızca gerek Tarım Şurası, gerek personel ihtiyacının karşılanması ve gerekse Bakanlığın diğer iş ve faaliyetlerinde Sendikamızca gösterilen destek ve gayret için memnuniyetini ifade etti. Sayın Pakdemirli, bahsedilen konuların çok ciddi olduğunu, hele hele herkesi kucaklama gayreti ile Cumhur İttifakı olgusu sonrası görev üstlendiği böyle bir Bakanlıkta bu şikayetlerin hala var olmasından ciddi anlamda rahatsız olduğunu ifade etti. Özellikle, kendisine ifade edilen konuların aktarıldığı halde bürokrasi cenahından bu güne kadar ciddi bir sonuç alınamamış olmasından dolayı bu rahatsızlığının daha da büyüdüğünü ifade etti.

Ayrıca, Sayın Bakan yaptığı değerlendirmede bu tür konularda bundan sonra doğrudan şahsı ile muhatap olacağımızı, Bakanlıkta yürütülecek her türlü Bakanlık Politikaları konularında mutlaka Sendikamızın da katkısına başvurulacağını ifade etti. Sendikamızca dile getirilen tüm problemlerin not olarak alındığını, bu konuların çözümüne yönelik tüm Bakanlık yönetiminin dikkatinin yeniden çekileceğini ifade etti. Toplantıya katılan Genel Müdürlerimize konu ile ilgili hassasiyetini belirterek, bu olumsuzlukların biran önce ortadan kaldırılması hususunda gerekli çalışmaların Türk Tarım Orman Sen Genel Merkez Yönetimi ile sürekli diyalog ve istişareler yoluyla ortadan kaldırılması talimatı verildi.

Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ’ye bizlerle yapmış olduğu bu değerlendirme ve istişare toplantısında Genel Merkez Yönetimimize göstermiş olduğu samimi duygularından ötürü teşekkür ediyoruz. Hizmet kolumuza bağlı gerek merkez atamada gerekse taşrada bahse konu olumsuzlukların biran önce ortadan kaldırılmasının takipçisi olacağımızı Sayın Bakanımıza bildirdik. Toplantımızın hizmet kolumuza bağlı kamu çalışanlarına hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ederiz.