Arama


BİRİNCİ DAVA: Sakarya Karasu Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde Bilgisayar İşletmeni olarak görev yapan sendika üyemiz Bünyamin GÜRKAN hakkında başlatılan disiplin soruşturması neticesinde disiplin cezası ile tecziye edilmesi üzerine söz konusu disiplin soruşturması gerekçe gösterilerek Sakarya Orman Fidanlık Müdürlüğü'ne atanmasına ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması akabinde iptali talebi ile açmış olduğumuz davada Sakarya 2.İdare Mahkemesinin 25/09/2020 tarih ve 2020/545 Esas sayılı kararı ile Yürütmesinin Durdurulmasına karar verilmiştir.

İKİNCİ DAVA: Erzurum ili, Yakutiye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi olarak görev yapan sendika üyemiz hakkında Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca düzenlenen disiplin soruşturması neticesinde Çat Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü emrine atanmasına ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması akabinde iptali talebi ile açmış olduğumuz davada Erzurum 2.İdare Mahkemesinin 24/08/2020 tarih ve 2020/ 143 Esas sayılı kararı ile Yürütmesinin Durdurulmasına karar verilmiştir.