Arama

HUKUKSUZ GÖREVLENDİRMELERE DAVA AÇTIK


Orman İşletme Şefliklerinde memur şoför olarak görevlendirilen personel dışında, Orman İşletme Şefliklerine ait hizmet araçlarının görev esnasında asli görevini aksatmadan Orman Muhafaza Memurları tarafından kullanılması, Orman Muhafaza Memurlarının olmaması durumunda Orman İşletme Şeflerinin görev esnasında araç kullanacağı hususunda tesis edilen Orman Genel Müdürlüğü İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı Makine İşletme Şube Müdürlüğü’nün 05/06/2020 tarih ve E.1088635 Sayılı Kamu Taşıtlarını Sürebilecek Kamu Görevlilerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar konulu işlemine karşı Sendikamız tarafından Danıştay 2. Daire Başkanlığında İptal davası açılmıştır.