Arama


Korona virüsü pandemisi ile yeniden gündeme gelen sağlık çalışanlarına karşı girişilen şiddetin önlenmesine yönelik cezai müeyyidelerin yeniden düzenlenmesi hususunda TBMM’nde, Ak Parti ve MHP Grup Başkan Vekillerince ortak teklif halinde sunulan “ SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ” kapsamına dahil olması amacı ile Sendikamız Türk Tarım Orman Sen ve Türk Veteriner Hekimler Birliği’nce ortak bir çalışma yapılarak kanun teklifini sunan Grup Başkan Vekillerine sunulmuştur.

Söz konusu düzenlemenin hizmet kolumuz Veteriner Sınıfı çalışanları da kapsayacak şekilde değiştirilmesi hususunda gerekli çalışmalar yürütülmektedir.