Arama

Gıda Kontrol Ücretleri ve Korona Virüs Tedbirleri Çerçevesinde Taleplerimiz İletildi.


Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın Mustafa AKSU ve Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Sayın Harun SEÇKİN makamlarında ziyaret edildi.

Ziyarette, devletimizin Korona virüs tehdidine yönelik yürütmekte olduğu tedbirler ve bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı personelinin, Gıda Denetim işlemlerinin genişletilmesine yönelik aldığı tedbirler çerçevesinde görev yapacak Tarım ve Orman Bakanlığı personelinin koruyucu her türlü malzeme ve dezenfektan temini ile personel temini konularında Sendikamızca tespit edilen ihtiyaçların karşılanması konularında taleplerimiz iletildi.

Ayrıca, Gıda Kontrol Ücretlerinde 2018 yılı başından beri yaşanan problemlerin çözümüne yönelik Sendikamızın görüşleri Bakan Yardımcısı Sayın Mustafa AKSU ve Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Sayın Harun SEÇKİN’e aktarıldı.

Bu çerçevede, Bakanlıkça yürütülen bir yönerge çalışması içerisinde yer alacak düzenlemeye esas olmak üzere Sendikamızın 2018 yılı başında da Bakanlığa yazılı olarak sunmuş olduğu talepler tekraren aktarıldı.

Gıda Kontrol Ücreti Uygulamalarında “5996 sayılı kanun kapsamına indirgenmiş olması, Kontrol ve Denetim Hizmetlerinin günlük 5 saatten fazla çalışma esasına bağlanması, Gıda Kontrol ve Denetimi konusunda görev yapan belirli lisans mezunlarının idarenin uygun görmesi halinde söz konusu hakedişin verilebileceği” şeklindeki düzenleme, Gıda Kontrol ve Denetleme Hizmeti yürüten personel arasında büyük huzursuzluğa sebep olduğu, gerek çalışanlar arasında, gerek çalışanlar ile idare arasında değişik tartışmaların ortaya çıktığı bir olumsuzluk şeklinde uygulamaya sokulduğu ortadadır.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce, 2018 yılında Sendikamıza yazılı olarak talep edildiği üzere bir yönerge çerçevesinde yapılabilecek düzenleme ile problemin çözülebileceği Bakanlığımıza iletildiği halde bu güne kadar bir düzenleme gerçekleştirilmemiştir.

Bu günlerde Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, problemin çözümüne yönelik bir yönerge çalışmasına Sendikamızca da çözüm önerileri olarak da aşağıdaki hususlar talep edilmiştir.


1- Her ne kadar Toplu Sözleşme mutabakat metninin 16. Maddesinde yer alan “Bakanlığımız Taşra Teşkilatında Veteriner, Veteriner Hekim, Biyolog ve Kimyager unvanlı kadro ve pozisyonlarda olanlar ile Mühendis unvanlı kadro ve pozisyonlarda bulunanlardan Gıda, Ziraat, Su Ürünleri, Balıkçılık Teknolojileri, Kimya Mühendislerine, en az 5 saat süreyle 11.06.2010 tarih ve 5996 sayılı kanun kapsamında kontrol görevi yürüttükleri her gün için 200 gösterge rakamının memur aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılır.” ifadesi yer alıyor olsa da anayasanın “pozitif hukuk” çerçevesinde Kontrol ve Denetim Hizmetlerinin sadece 5996 sayılı kanun ile sınırlandırılmaması, Bakanlığın gerek teşkilat kanununda ve diğer ilgili mevzuatlarında yer alan her türlü Kontrol ve Denetim Hizmetlerinin kapsama dahil edilmesi,

2- Toplu Sözleşmede yer alan 5 saatlik ibarenin; Kontrol ve Denetim Hizmetlerinin 7/24 esasına dayandığı gerçeği dikkate alınarak ortadan kaldırılması,

3- 5996 ve diğer ilgili mevzuatta yer alan her türlü Kontrol hizmetinde yer alan Lisans, Önlisans ve Teknisyen sınıfını da kapsayacak şekilde yeninden düzenlenmesi,

4- Denetim Hizmeti kapsamının Bakanlıkça belirlenmesi, Kontrol ve Denetim hizmeti meblağının ise Maliye Bakanlığı ile ortak olarak yıllık belirlenmesi ve konunun idari inisiyatifinden çıkarılması,