Arama

TBMM MHP GRUP BAŞKANVEKİLLERİNE ZİYARET

TBMM Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Muhammet Levent BÜLBÜL ve Erkan AKÇAY makamlarında ziyaret edildi.

Genel Merkez Yönetim Kurulumuzca gerçekleştirilen ziyarette, öncelikle Orman Muhafaza Memurlarının emeklilikteki silah ruhsat harcı ödemeleri konusunda yaşanan mağduriyetin giderilmesi çerçevesinde, Orman Muhafaza Memurlarının emeklilikte silah ruhsat harcından muaf tutulmaları için Genel Merkezimizin teklifi ile MHP Ordu Milletvekili Cemal ENGİNYURT tarafından TBMM’ne sunulmuş kanun teklifinin MHP Grup Başkanvekillerince desteklenerek AK Parti Grubu ile oluşturulan mutabakat sonucu problemin çözüme ulaşması, bu anlamda problem yaşayan hizmet kolumuz kamu görevlerinin problemlerini ortadan kaldırmıştır. Bu sebepten dolayı Grup Başkanvekillerine,  Sendikamız ve cefakar Ormancılık meslek grubu çalışanları adına teşekkürlerimizi ilettik.

Diğer yandan, Orman Muhafaza Memurlarımızın kadrolarının Emniyet Sınıfı Kamu Görevlisi sınıfına dönüştürülmesi ile hizmet kolumuz kapsamında görev yapan Teknik ve Sağlık Sınıfı Tarım ve Ormancılık meslek çalışanlarının 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu çerçevesinde Fiili hizmet alabilmelerinin önünü açabilecek iki ayrı kanun teklifi MHP Grup Başkanvekillerine iletildi.

Ayrıca, halihazırda hizmet kolumuzda görev yapan ormancılık meslek grubu çalışanlarının “Kolluk Kuvveti” sınıfında görev yapıyor olmalarına rağmen ekonomik ve sosyal haklar yanında bazı hukuki sorumluluklarda problem yaşamaları nedeni ile bahse konu kamu görevlilerinin 657 sayılı kanunun 36.maddesine göre Emniyet Sınıfı Kamu Görevlileri sınıfına dahil edilmesi ve yine hizmet kolumuzda görev yapan Veteriner sınıfı kamu çalışanları yanında Tarım ve Ormancılık hizmetlerinde görev yapan Teknik personelin yapmış oldukları görev riskleri dikkate alınarak 5510 sayılı kanunun 40.maddesine göre Fiili Hizmet hakkedişlerinden faydalanamamaları problemlerinin çözümü amacı ile iki ayrı kanun teklifi çalışması Genel Merkezimizde hazırlanmış ve MHP Grup Başkanvekillerine teslim edilmiştir.

Sayın Grup Başkanvekilleri, kamu çalışanlarının ekonomik, mali ve çalışma şartlarından kaynaklı problemlerinin çözümüne yönelik hassasiyetlerini Yönetim Kurulumuz ile paylaşmış ve yeni kanun teklifi önerilerimiz ile ilgili olarak da gerekli çalışmaları yapacaklarını ifade etmişlerdir.

Bahse konu temaslarımız, TBMM düzeyinde diğer Parti Grup Başkanvekillerini ziyareti şeklinde önümüzdeki günlerde de devam edecektir.

 

Fiili Hizmet ile ilgili Kanun Teklifi için tıklayınız

Orman Muhafaza Memurları ile ilgili Kanun Teklifi için tıklayınız

 

 

ONAYLANAN KANUN TEKLİFİ