Arama

Sendikamızca gerçekleştirilen; Bakanlarımız, Grup Başkanvekillerimiz, Milletvekillerimiz ile yapılan toplantılarımız ve görüşmelerimiz sonucunda; Orman Muhafaza Memurlarının ve Orman Şeflerinin emeklilikten sonra silah taşıma ve bulundurma hakkının verilmesi için kanun teklifi TBMM’de kabul edildi.

Mevcut kanun;“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülerek kabul edilen Gümrük Kanunu'nda değişiklik teklifine göre; Disiplin kurulları veya mahkeme kararıyla meslekten veya devlet memurluğundan çıkarılanlar ya da haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere vali, vali muavini, kaymakam, hakim, savcı ile bu meslekten sayılanlardan, emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personelden, MİT hizmetleri mensuplarından, büyükelçi unvanlarından, cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatında Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü ve Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların en üst yöneticileri ile Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünde genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı ile merkez ve taşra teşkilatında görevli kaçakçılık ve istihbarat müdürü, bölge amiri, kısım amiri ve gümrük muhafaza memuru unvanlarından, Ceza İnfaz Kurumu başkontrolörleri ve kontrolörleri, birinci ve ikinci müdürleri, idare memurları, infaz ve koruma başmemurları ve memurları ile denetimli serbestlik müdür ve müdür yardımcılarından, orman muhafaza memurları ve orman bölge şeflerinden emekli olanlara zati silah taşıma ve bulundurma ruhsatı  edinebilmesi” şeklinde değiştirildi.

Orman teşkilatımıza hayırlı olsun.

 

Kanun teklifi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız