Arama

Sakarya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 80 İl Müdürlüğüne “Kontrol Ek Ödeme Tazminatı ile ilgili açılan davalar” konulu bir bilgilendirme yazısı yazılmış ve Gıda Kontrol Ücretlerinin talebi ile ilgili “yargı sürecinin sonlandığı, bundan böyle mevcut idari uygulama dışında bir talepte bulunulamayacağı” iması oluşturulmaya çalışılmıştır.

Sakarya İl Müdürlüğü İdarecilerince, üzerine vazifede olmadan yazdıkları ve tüm İl Müdürlüklerine gönderdikleri  bahse konu sözde bilgilendirme yazısı, Hizmet kolumuz kamu idarecilerinin ve kamu çalışanlarının aklını karıştırmaya yönelik, tamamen manipülatif bir yazıdır.

Sakarya İlinde üyelerimizle ilgili yürütülmekte olan iki somut davamız söz konusu olup, bilgilendirme yazısına konu; üyemiz Aylin ŞAYBAK tarafından İl Müdürlüğü aleyhine, Sakarya 2. İdare Mahkemesinde açılan davamız bahse konu idare mahkemesinde olumsuz sonuçlanmış, Sendika Avukatımız vekaleti ile İstanbul Bölge İdare Mahkemesinde temyiz davası açılmış olup, İstanbul Bölge İdare Mahkemesinde devam etmektedir.

Ayrıca yine sendikamız aracılığı ile üyemiz Soner DEMİRCİOĞLU tarafından Sakarya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü aleyhine açılan benzer dava Sakarya 1. İdare Mahkemesi tarafından üyemiz lehine sonuçlanmıştır. Ancak bu karar, Sakarya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından İstanbul Bölge İdare Mahkemesine temyize götürülmüş; karar usulden bozularak  “davanın ekonomik büyüklüğü göz önünde bulundurularak tek hakim tarafından karar verilemez” yeniden görüşülmek üzere ilgili mahkemeye gönderilmiştir.

Her iki dava süreci de devam etmektedir.

Üyelerimiz ve Hizmet kolumuz kamu çalışanlarının aklını karıştırmak üzere ortaya atılan Sakarya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün yazısına itibar edilmemesi ve üyelerimizin ve hizmet kolumuz çalışanlarının doğru bilgilendirilmesi adına kamuoyuna duyurulur.

 

Birinci Mahkeme Kararı için tıklayınız

İkinci Mahkeme Kararı için tıklayınız