Sendikamız tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü lojmanlarından istifade eden üyelerimizden 11/11/2016-2018 yılı Temmuz Ayı dahil tahsil edilen kira ve yakıt bedelleri üzerinden yapılan KDV kesintilerinin yasal faiziyle birlikte iadesi talebi ile yaptığımız düzeltme başvurusunun reddine dair Mithatpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğünün 05/10/2018 tarih ve 392926 sayılı işlemine karşı şikayetimizin reddine ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığının 17/10/2018 tarih ve E.134220 sayılı işleminin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali ile açtığımız davada Ankara 4.Vergi Mahkemesinin 07/12/2018 tarih ve  2018/1305 Esas sayılı kararı ile Yürütmenin Durdurulmasına karar verilmiştir.

Karar için tıklayınız