Arama

 

YANLIŞ HESAP MAKAM'DAN DÖNDÜ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatlarında; Veteriner Hizmetleri ile ilgili 5996 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan Uygulama Ücreti, malumunuz üzere 2017 Eylül Ayı içerisinde  yapılan İl Müdürleri ile Koordinasyon toplantısında, hali hazırda görevde olan bir Tarım İl Müdürü'nün Bakanlık Makamını yanlış bilgilendirmesi ve mevcut Kanuna aykırı uygulamaya azmettirmesi sonucu Bakan tarafından " Uygulama Ücretleri Kaldırıldı" ibaresi ile Kamuoyuna duyurulmuş ve akabinde Sendikamızca " Kanuna Aykırı" yapılan bu düzenleme çalışmasına şiddetle itiraz edilmişti.

Ancak daha sonraki süreçte Bakanlık Makamınca itirazımız dikkate alınmamış ve yetkili olduğunu iddia eden bazı sendikaların da yanlış yönlendirmeyi sürdürmesi neticesinde, her yıl Bakanlıkça onay alınarak yayınlanması gereken Uygulama Ücreti tebliği, 1 Ocak 2018 itibarı ile geçmiş ekonomik rakamlar ve 5996 Sayılı Kanun baypas edilerek 1 Kuruş bedel ile imzalanarak yürürlüğe sokulmuştur. Uygulamanın hemen akabinde Sendikamızca hukuki mücadele başlatılmıştır.

Bakanlığın değişik kaynaklarınca yapılan açıklamalarda, bahse konu uygulama ücretinin doğrudan çiftçiden temini yerine, Genel Bütçeden, Fonlardan yada Büyük Proje kaynaklarından; doğrudan hakediş elde eden Veteriner Hizmetleri Çalışanlarına ödeneceği yönünde zaman zaman açıklamalar yapılmıştır. Ancak bu konuda da Bakanlık Makamı bir çözüm bulamadığını en son yapılan İl Müdürleri Koordinasyon toplantısında açıklamak zorunda kalmıştır.

Uygulama Ücretlerinin getirildiği kaotik ortamın çözümüne yönelik Sendikamızca iyi niyet ile yapılan her türlü uyarı ve itirazlarımız nihayetinde karşılığını bulmuş olup, el emeği ile ilgili  uygulama tamamen eski duruma dönüşmüş ve Resmi onay Bakanlık Makamınca verilerek taşra teşkilatlarına tebliğ edilmiştir.

Yanlış hesap ve yönlendirmelerle Bakanlığımız Taşra Teşkilatlarında çalışan Veteriner Hizmetleri çalışanlarımız son 6 aylık dönemde, hiç gereği yokken büyük bir kaos ve kırılganlık yaşamış olup, bu süreçte pek çok haksız isnatlara maruz bırakılmışlardır. 

Bu kaotik süreçte,  çiftçilere ilan edilen ve yeni bir uygulama usulü şekline dönüştürülmeye çalışılan " Bedelsiz Aşı, Küpe, Veteriner Hizmeti " söylemi, Kanuni dayanağı olmamasına rağmen, maalesef bir yol haline gelmiş olup, alınan yeni bir olur ile eskiye dönüşün sancılı olacağı gerçeği gözden kaçırılmamalı ve bu nedenle geriye dönüşün gerekçeleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan'ı  Sayın Ahmet Eşref FAKIBABA tarafından kamuoyuna izah edilmelidir.

Bundan böyle bu türlü yol kazaları yaşamamak için kılı kırk yararak politika oluşturmak ve Kanuna aykırı iş veeylem yapma konusunda Bakanlık Makamınıyanlış bilgilendiren, yanlış uygulamalara azmettiren Kamu Yöneticilerinin de görevlerinden anında el çektirilmesinin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır.

 

 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatına Göndermiş olduğu Olur yazısı için tıklayınız