Arama

Kontrol Hizmetleri İlave Ödeme ile ilgili olarak Bakanlığa yazmış olduğumuz yazıya, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen cevap olumsuz olup, yazı örneği aşağıdadır.

Bu yazıdan da anlaşılacağı üzere yetkili Sendikanın Kamu çalışanlarını nasıl ayrıştırdığı ve çalışma barışını, Kurum çalışma düzenini nasıl tahrip ettiği bir defa daha resmi yazı ile onaylanmıştır.

Gıda Hizmetlerinde Lisans düzeyinde çalışanlar arasında hakediş uygulamalarının nasıl yürütüleceği, kurumlarca yapılacak ödeme şekillerine göre idari ve hukuki olarak takip edilecek olup, ayrıca Kontrol Hizmetleri İlave Ödeme alamayan; Tekniker, Teknisyen ve Laborant üyelerimiz ile ilgili Kurumlara verilecek olan dilekçe örneğimiz ekte olup, bireysel dava açmak isteyen üyelerimizin bahse konu dilekçe örneklerini kendilerine uyarlayarak Kurumlarına vermek suretiyle kullanabilirler.

Sendikamızın İtiraz yazısı için tıklayınız.

Bakanlığın İtiraz Yazısına cevabı için tıklayınız

Dilekçe Örneği için tıklayınız