Arama

BÜYÜK UĞRAŞLARIMIZ SONUCU ADALET YERİNİ BULDU

TMO Lojman Kira ve Yakıt Bedellerinden Kesilen KDV Yargı Kararı ile İptal Edildi.
TMO Genel Müdürlüğü lojmanlarında oturan üyelerimizden her ay kesilen lojman kirası ve yakıt bedelleri üzerinden yapılan KDV kesintilerinin iptali için Ankara 1. Vergi Mahkemesinin 2017-279 esasında açtığımız davada, anılan mahkeme 08.11.2017 tarih ve 2017/1673 sayılı kararı ile lehimize hüküm verilmiştir. TMO lojmanlarında oturan tüm üyelerimize duyurulur.

Karar için tıklayınız.