Arama

Gücümüze Güç Katın! Gücünüz Katlansın!

Değerli Dostlar;

Hizmet kolumuza bağlı, Orman Genel Müdürlüğünde, Rotasyon uygulamasıadı altında, kamu çalışanları sürgün ve kıyıma uğratılmaktadır.

Cumhuriyet tarihimizle ömürdaş kurum, kanun ve kural tanımayan idarecilerin hukuksuz uygulamaların merkezi olmuş, cumhuriyet tarihimizde ve darbe dönemlerinde bile çalışanlara reva görülmeyen ayrıştırma ve zulmün ocağı haline gelmiştir.

Bu zulüm nasıl başladı, kısaca hatırlatalım.

 

·      Önce, yıllardır idari birikimi olan tüm kurum yöneticileri merkez ve taşra dahil, görevden uzaklaştırıldı ve yerlerine ağırlıklı olarak vekalet görevleri ile siyasetin güdümünde idareciler göreve getirildi. 

·      Siyasi iktidarın bizzat atadığı siyasi kimliklerin ve onların atadığı idarecilerin baskı, tehdit ve şantajı ile kurum memurları siyasetin arka bahçesi haline getirilmiş bir sendikanın üyesi yapılarak yapılacak hukuksuz uygulamalarda yandaş destekçi oluşturuldu.

·      2004 yılında kazanımımız olan “Yangın fazla mesai ücreti” yine yandaş sendikanın onayı ile iç edildi.

·      49.Madde tazminatlarında elde ettiğimiz; 26 günlük hakediş, yine yandaş sendikanın onayı ile sulandırıldı, kuşa çevrildi.

·      Devlet Personel Başkanlığının Atama ve Yer Değiştirme Çerçeve Yönetmenliğine aykırı çıkarılan, “Orman Muhafaza memurları Atama ve Yer değiştirme Yönetmenliği” 2013 yılının baharında hayata geçirilerek, tabiri caiz ise sürgünlerin kapısı “Sarı Öküz” misali, yine malum sarı sendikanın onayı ile hayata geçirildi.

·      Sendikamızca bu yönetmenliğin yürütmesinin durdurulması sonrasında,  bu sefer tüm personeli kapsayacak “OGM Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmenliği” yine sarı sendika desteği ile hayata geçirildi ve şu an itibarı ile Orman Mühendisi, işletme Müdürü, Müdür Muavini, Şube Müdürü, Orman Muhafaza Memuru, Şef, Sayman vb.pek çok kadroda 2.500’den fazla kamu çalışanı haksız ve hukuksuz olarak sürgüne muhatap oldu.

·      Eş durumu, eğitim durumu, sağlık ve aile durumu, sendika yada sivil toplum yöneticiliği mazeretlerinin dikkate alınmadığı sürgün işlemi, cumhuriyet tarihinde emsali görülmemiş haksızlık ve hukuksuzluğu açığa çıkardı.

Yandaş sendika görevini ve misyonunu yerine getirdi.

Biz ve Orman Mühendisleri Odası başta olmak üzere diğer sendika ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte pek çok eylem ve etkinlik yaptık, sesimizi duyurmaya çalıştık.

Sesimize ses katan mağdur meslektaşlarımız, onlara destek olan arkadaşlarımız,  ve basın kuruluşlarına teşekkür ediyoruz.

Bizler Sendika olarak yapılan hukuksuzluğun durdurulması için yönetmenliğin durdurulması atama işlemlerinin iptali için genel hukuk sürecini başlattık. Mağdurlara düşen ise, şahsi hak ihlallerini ortaya koydukları bireysel davaları açarak bu hukuk sürecine destek olmaktır. Bu konuda da Sendikamız hukuk bürosu mağdur üyelerimize her türlü hukuki desteği sağlayacaktır.

Ancak altını çizmek gerekir ise; OGM’de bahse konu mağduriyeti yaşatan, çoğunluğu sarı sendikanın eski yöneticisi iken, bu unvanları ile görev kapan, üst düzey idareciler olup, yapılan işlemin birinci ortağı, hukuksuz uygulamaları onaylayan yada yapılan hukuksuzluklara ses çıkarmayan sözde sendika “MALUMSEN” yönetimidir.

Görüldüğü kadarı ile bahse konu hukuksuz uygulamalardan sonra önemli bir sayıda üye, malumsen’den istifa etmiş ve istifa etmeye devam etmektedir.

Ancak hukuki anlamda sonuç alabilmek için bu arkadaşlarımızın ve bundan sonra aynı uygulamalardan etkilenebilecek tüm OGM Çalışanlarının, kendi seslerini duyurabilecekleri, dertlerine çözüm bulabilecekleri bir sendikada toplanmalarına ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu ihtiyacı giderecek en önemli adres, dün olduğu gibi, bugün de; Türk Tarım Orman-Sen ve Türkiye Kamu-Sen’dir.

Tüm Meslektaşlarımızı bir kez daha gerçek sendikal mücadelenin adresi; Türk Tarım Orman-Sen’e davet ediyorum.

GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIN !

GÜCÜNÜZ KATLANSIN !