Arama

Hak Mücadelesinin Yiğit Erlerine Selam Olsun


Hak Mücadelesinin Yiğit Erlerine Selam Olsun !

Değerli Dava Arkadaşlarımız,

Hak mücadelemizin ve hakkı tutup kaldırma iddiamızın kurumlardaki bayraktarı Şube Başkanlarımız, İl Başkanlarımız, Şube ve İl Başkan Yardımcılarımız, Kadın Komisyonu Üyelerimiz, İş yeri temsilcilerimiz; velhasıl tüm değerli dava arkadaşlarımız;

Öncelikle sizleri, şahsınızda kurumunuzdaki dava arkadaşımız tüm üyelerimizi, yol arkadaşlarınızı saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum.

Türk Tarım Orman-Sen ve Türkiye Kamu-Sen Sancağı altında, hak mücadelesinin şerefli birer mensubu olarak sizlerle bir arada, bir aile birlikteliği içerisinde olmanın hazzı içerisindeyiz.

Sizler ülkemizdeki memur hareketinin liderlerisiniz.

Sizlerle gurur duyuyorum.

İyi ki varsınız!

İyi ki bir aradayız!

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Hizmet kolumuzdaki kamu çalışanlarının tek umudu, Sendikamız; Türk Tarım Orman-Sen, pandemi süreci nedeni ile bu yıla mahsus olarak 15 Temmuz tarihine ertelenen yetki dönemine yönelik yoğun bir mücadele yürütmektedir. Özellikle 1 Haziran itibarı ile normalleşme sürecine bağlı olarak mesai düzeninin yeniden başlamış olması ile bu çalışmalarımızı, Genel Merkez Yönetim Kurulumuz, Şube ve İl Başkanlıkları Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Değerli Temsilcilerimiz ile bir arada koordine ettiğimiz bir çalışma süreci ile taçlandırmak istiyoruz.

2020 yılı yetki sürecine yönelik, 2019 yılı son çeyreği ve özellikle 2020 yılı ilk çeyreği dikkate alındığında, hizmet kolumuz kamu çalışanlarının, Sendikamıza yönelik önemli oranda yönelim gösterdiği gerçeği, Genel Merkezimiz üye takip sisteminden görülebilmektedir. Özellikle 5-7 Şubat 2020 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirdiğimiz Başkanlar Kurulu toplantısında istişare edilerek karar altına alınan; 2020 yılı yetki dönemine yönelik çalışma programımız, hiç ara verilmeden Genel Merkezimiz ve Şube-İl Başkanlıklarımız aracılığı ile hayata geçirilmeye başlanmıştı.

Şubat ayı başında yapılan toplantıdan hemen sonra, Ülkemizde Korona virüs ilk enfeksiyonun görüldüğü 11 Mart tarihine kadar Genel Merkez Yönetim Kurulu çalışmaları ile ülkemizin dört köşesinde üyeleşme adına önemli kazanımlara imza attık. Bu süreçte Sakarya Şubemizi yeniden oluşturarak, kongresini gerçekleştirdik. Isparta ve Ankara 30 Nolu Şubelerimiz Şubeleşme üye sayısını yakaladı. Kongre kararlarımız, pandemi nedeni ile kısıtlamalara takıldı. Daha önce Şube vasfını kaybeden ve Genel Merkezimizce yeniden organize edilen bazı illerimiz nerede ise yeniden Şube vasfına yaklaşan rakamlara erişti. Bunların tamamı Şubat başı yapılan Başkanlar Kurulu Toplantısı sonrası, 1-1.5 aylık dönemde gerçekleşti. Tam istim yakalamış ve 2020 yetki döneminde hız kesmeden çalışmalarımızı sürdürürken, pandemi sürecine bağlı, mesai kısıtlama ve çalışma düzeninin değişmesi nedeni ile maalesef, çalışmalarımız inkıtaa uğradı. Pandemi, bir nevi sarı sendikayı ve sarı sendikacıları elimizden aldı. Ancak Pandemi sürecinde de gördük ki, sendikamızın yürüttüğü çalışmalardan haberdar olan, hoşnut olan, temsilci ve yöneticilerimizin irtibatını devam ettirdiği kamu görevlileri, sendikamıza pandemi sürecine rağmen katkı sunarak geçmiş yetki yıllarına benzer üye akışı sağladık. Malumunuz üzere, Pandemi sürecinde Genel Merkezimiz olarak tüm çalışanlarımıza mecburi izin vermiş olmamıza rağmen, Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak bizler esnek çalışma statüsüne geçemedik. Hizmet kolumuz bünyesine atanan memurların gerek mülakat sürecinde, gerek işe başlama sürecinde haksızlıklara uğramamaları için gösterdiğimiz onca çaba boşa gitmedi. Bahse konu yeni işe başlayan arkadaşlarımızın önemli bir bölümü, işe başladıkları günlerde irtibata geçen temsilci ve yöneticilerimiz sayesinde sendikamızı tercih etti.

Diğer yandan pandemi sürecinde oluşan çalışma düzeni karmaşalarına anında müdahale ettik ve olumsuzlukları giderdik. Bu çalışmalarımız da hizmet kolumuz kamu çalışanlarınca takdir edildiği ve kayda değer bulunduğu izlenimindeyiz.

Değerli Dava Arkadaşlarımız

1 Haziran 2020 itibarı ile kamu sektöründe önemli oranda mesai düzeni normale döndü. Biz de yarım kalan yetki dönemi çalışmalarımıza yeniden hız vermek ve bu yıla mahsus, 15 Temmuz’a alınan Yetki Dönemine yönelik hedeflerimizi gerçekleştirmek için yoğun bir çalışma periyodunu tekraren hayata geçirmeye karar verdik.

Sendikacılığı, memurun sırtına basarak bir makam elde etmek için sıçrama tahtası gören, iç çatışmaların ayyuka çıktığı, geçmişte memurun haklarını pazarlayan, şimdilerde ise 60 TL karşılığı üye pazarlama şuursuzluğuna düşen MALUM-SEN’den bu günlerde ciddi kopmalar yaşandığı görülmektedir. Sendikamız adına oluşan bu olumlu havayı rakamsal olarak da lehimize çevirmek, bizlerin özel çabalarıyla olacaktır.

Geçen hafta itibarı ile Genel Merkez Yönetim Kurulumuzca tüm Şube ve İl Başkanlıklarımız ile Telekonferans İstişare Toplantılarımızı tamamladık. Bu toplantılarda alınan karar gereği, önümüzdeki bir aylık dönem boyunca geçmiş dönemlerden daha yoğun ve her zamanki özveri ile davamıza yeniden ve daha güçlü omuz vereceğiz. Sendikamızın sancağını 15 Temmuzda layık olduğu yere kaldıracağız. Bu anlamda ve bu dönemde tüm yönetici, temsilci ve üyemiz dava arkadaşımıza daha fazla sorumluluk düşmektedir.

Değerli Kamu Çalışanı Meslektaşlarımız,

Hak mücadelesi noktasında bu güne kadar yaşananları hep birlikte yaşadık.

Kamu görevlisi olarak günden güne haklarının nasıl kırpıldığını, memurun hak ve hukukunun toplu sözleşme masalarında nasıl pazarlandığını, bazı sarı sendikacı tiplerin memurun verdiği yetkiyi kendi makam ve ikballeri için nasıl peşkeş ettiklerini görmemiş, duymamış, tecrübe etmemiş olamazsın.

Sendikacılık adına ülkemizde son 10 yıldır yaşanan süreç, sarı sendikacılık adına tarihe kayıt düşmüştür. Ülkemizde paralel yapı arayanlar, öncelikle malum senin yapısına iyi bakmalıdırlar.
Ancak kamu çalışanlarının büyük bir kısmı, malum yapıya üye olarak verdikleri destek, yada Türkiye Kamu-Sen ve Bağlı Sendikalara vermedikleri destek nedeni ile kendileri ve memurların tamamının yaşadığı bu olumsuz süreçte oldukça sorumlu olduklarını da unutmamalıdırlar.

Çünkü “Sarı Sendikacılık” adına ortaya çıkmış; “zehirli güç”, şimdilerde kendini besleyen memuru daha çok vurmaktadır.

O halde yapılması gereken bellidir.

Şapkamızı tekraren önümüze koyacağız ve nerede yanlış yaptığımızı tekraren netleştireceğiz.

2020 Yetki dönemine yönelik, 15 Temmuz öncesi malum yapıya, sesi Fizan’dan duyulacak öyle bir tokat atacağız ki, bu güne kadar memuru yok sayan, memura kambur olmuş yapıya ders olsun.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Tarım Orman-Sen hala dimdik ayaktadır. Haklı mücadelenin bayraktarıdır. Memurun ve emeklinin emrindedir, gerçek sendikasıdır.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Tarım Orman-Sen Yiğitler Otağı’dır.

Tüm kamu çalışanlarımızı bu kutsal otağımıza tekraren davet ediyorum.

Gün, birlik olma günüdür.

Saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.

Ahmet Demirci

Genel Başkan

Yönetim Kurulu Adına