Arama

2015 yılında kazanılan ve 2016 yılında dağıtılan üretimi teşvik primi matrahlarından yapılan gelir vergisi ve damga vergisi kesintilerinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması ve yapılan kesintilerin yasal faizi ile geri ödenmesi istemli olarak (29.02.2016) Ankara 3. Vergi Mahkemesinin 2016/434 esasında Sendikamızca iptal davası açılmıştır.

Önemle Duyurulur.