Arama

GTHB Dönem Atamaları Genelgesine Dava Açtık

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün; dönem atamaları hakkında taşra kurumlarına gönderdiği, 12/haziran/ 2015 tarih ve 17926 sayılı genelgesi ve 2015 yılı dönem tayinlerine ait boş yerleri gösteren cetveller, sendikamız hukukçuları tarafından incelendi ve yapılan hazırlıklar sonucunda, 09 temmuz 2015 tarihinde Sendikamızca Danıştay Başkanlığına dava açılmıştır. Sendikamızca daha önce kazanılmış olan (Danıştay 2.Daire Esas No: 2014/6119 sayı ve dönem atamaları konulu) davamızda mahkemeye delil olarak sunulmuştur. Bilgilerinize