Arama

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının,30 nisan 2015 günlü,29342 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, taşra teşkilatı personelinin yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair olan yönetmelik, Sendikamız hukukçuları tarafından incelenerek; halihazır durumda yapılan bu değişiklik ile mevcut kazanılmış hakların (18.maddenin 8.fıkrası tamamen ortadan kaldırılmış, kazanılmış hak alınmıştır. Bu eğitim hakkı engellenmemelidir bu anayasamıza aykırı bir durumdur.) Bu yönetmelikteki diğer maddelerdeki sıkıntı ve mağduriyetlerin tamamı tespit edilerek, Sendikamız avukatı tarafından 19 Haziran 2015 tarihinde, Danıştay 16.daireye 2015/19717 sayı ile dava açılmıştır.