Arama

Görev Mahallinde Kalma Yasağına Dava Açtık

Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlıları ile Mücadele Daire Başkanlığının 27 Orman Bölge Müdürlüğüne dağıtımlı olarak gönderdiği 30.09.2014 tarih ve 46592388-205.01/2000383 sayılı Toplu Koruma Merkezleri ve Ekipleri konulu talimatın iptali istemli olarak Danıştay 16. Daire Başkanlığının 2015/459 esasında Sendikamızca dava açılmıştır.

Üyelerimize saygı ile duyurulur.