Arama

Hukuk Mücadelemiz Devam Ediyor

HUKUKİ MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR

KONU: İstanbul Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kampüs Arazisi

 

İstanbul Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün kampüs alanının özelleştirilmesi üzerine bu işlemin iptali için Danıştay 13. Dairesinin 2014/2427 esasında açmış olduğumuz davada anılan mahkemece davalı Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Yürütmenin durdurulması talebimizle ilgili olarak, 15 günlük süre verilmiş olup, bu süre zamanında davalı İdarenin cevapları doğrultusunda Yürütmenin Durdurulması talebimiz görüşülecektir.

Sonuç almak için Hukuk Mücadelemiz devam edecektir.

Duyurulur.

 

Dava Dosyası İçin Tıklayınız...