Arama

Hukuki Mücadelemiz Devam Ediyor

HUKUKİ MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR

KONU: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Uzmanlık Giriş Sınavına  Açılan Dava ile İlgili Açıklama

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından açılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Uzmanlığı Giriş sınavının iptali için açmış olduğumuz dava Ankara 2. İdare Mahkemesinin 16.11.2012 tarih ve E :2012/647, K: 2012/2066 sayılı kararıyla menfaat yokluğundan reddedilmişti.

Sendikamız hukuk mücadelesini sürdürmüş, anılan karar tarafımızdan Danıştay Başkanlığı nezdinde temyiz edilmiş, Danıştay 2. Dairesi 12.03.2014 tarih ve E: 2013/4913, K: 2014/1993 sayılı karar ile temyiz gerekçelerimizi yerinde görerek Ankara 2. İdare Mahkemesinin anılan kararını BOZMUŞTUR.

Bozma kararı Sendikamızın menfaat ilişkisi olduğu yönünde olup, hukuki süreç devam etmektedir.

Tüm üyelerimize saygı ile duyurulur.

 

TÜRK TARIM ORMAN-SEN

 

 

Dava Dosyası İçin Tıklayınız