Arama

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Afyon Alkaloidleri Fabrikasında bulunan kamu konutlarında %70 oranında uygulanan indirim oranının %30 olarak uygulanmasına ilişkin işlemin iptali ile Ankara İdare Mahkemesinde Yürütmeyi Durdurma talepli dava açılmıştır.

Hizmet kolumuza bağlı kurum çalışanlarının bu hak mağduriyetlerinin biran önce düzeltilmesi için konunun tarafı ve takipçisi olacağız.