Arama

Tarım ve Orman Bakanlığının 09/08/2019 tarih ve E.2452820 sayı “Karşılıksız Kaynak Aktarma “ konulu yazısı ile Bakanlığımız personellerinin Döner Sermayeden elde etmiş oldukları hakedişleri inkıtaya uğramış ve bu konu ile ilgili Bakanlığımıza yazı yazılmıştı.

Bakanlık personelimizin kanunlardan kaynaklanan hakkı olan Döner Sermaye Üretimi Teşvik Priminin bu şekilde Bakanlık Merkez Saymanlığına aktarılması çalışanlarımızı gelir kaybına uğratacağından Kuruluş Müdürlükleri Döner Sermaye İşletmelerine ait miktarların, Bakanlık Merkez Döner Sermaye İşletmesine karşılıksız olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği’nin 40’ıncı maddesi gereğince aktarılmasına yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 09/08/2019 tarih ve E.2452820 Sayılı Karşılıksız Kaynak Aktarma konulu işlemine karşı sendikamızca Danıştay 12. Daire 2019/7525E esas numarası ile dava açılmıştır.

Hizmet kolumuza bağlı kurum çalışanlarının bu hak mağduriyetlerinin biran önce düzeltilmesi için konunun tarafı ve takipçisi olacağız.